Şair-i Resûlullah

Hicretin yedinci senesi idi…
Sevgili Peygamberimiz ve Eshâbı
hep birlikte, Medîne’den hareket
ettiler. Niyetleri; Mekke’ye varıp
mübârek Kâbe’ye yüzlerini sürmekti.
Çünkü geçen sene müşrikler,
buna engel olmuşlardı. Fakat bu yıl
için anlaşmaları vardı.
Böylece Resûlullah efendimiz ve
arkadaşları, umre ibâdetlerini de
ifâ etmiş, yerine getirmiş olacaklardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir