SELÇUKLU TAHTINDA İKİ KARDEŞ Tuğrul ve Çağrı Beyler

Ahmet Selim Ekinci

Ayrılmayan İki Kardeş
Muhammed Tuğrul Bey ve Davud Çağrı Bey, bu iki kardeş, tarihte benzerine nadiren rastlanan bir şekilde Maveraünnehr’den Anadolu’ya, Irak’dan Azerbaycan ve Kafkasya’ya kadar olan büyük bir imparatorluğu birlikte idare etmişlerdir. Türk tarihinde nice üzücü taht kavgası varken, onlar kardeşçe ve birlikte hizmet etmeyi seçmişlerdir. Akıl akıldan üstündür derler. İki kardeş birbirini kollamış, ömürleri boyunca biri birlerine destek olmuşlardır. Tuğrul Bey, siyasî işlerle meşgul olurken; Çağrı Bey ise askerî hususlara bakmıştır.
Resmen hükümdar Tuğrul Bey’di. Çağrı Bey melikü’l-emlâk unvanıyla kardeşine müşavirlik yapardı. Hem kardeşi Tuğrul Bey’in çocuğu olmadığından varisi, hem de veziriydi. Bunun bir benzerine de Osmanlı Devleti’nde Orhan Gazi ile kardeşi Alâaddin Paşa’da rastlanır. Onlar da aynı şekilde beraberce devleti idare etmişlerdir. Orhan Gazi, padişah; biraderi Alâaddin Paşa ise başvezirdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir