Selçuklu’nun Altın Çağı: Sultan Melikşah

Ahmet Selim Ekinci

Selçuklu Sultanı Melikşah, Selçuklu Devleti’nin en büyük hükümdarlarındandır. Zamanı Türk-İslâm tarihinin altın çağlarından sayılır. Dindarlık, âlimlere hürmet, zâhidlere iyilik, fakirlere şefkat ve halka adalet gibi, yaşadığı dünyada kimsenin sahip olmadığı yüksek vasıflara sahip bir hükümdardı. Selçuklu Devleti onun zamanında hiçbir sultanda görmediği refaha kavuştu.

Yirmi senelik saltanatında Melikşah, Çin hududundan Yemen’e kadar uzanan toprakları fethetti. Ebu’l Feth unvanına layık görüldü. Ömrünü Müslümanlara huzur vermek ve Türk-İslam âlemini birleştirmek için sarf etti.

 

EBU’L FETH, SULTAN MELİKŞAH KİMDİR?

Adı tarihte bu kadar hayırla anılan, düşmanlarına korku salan büyük hükümdar Melikşah kimdir?

Sultan Celâleddin Melikşah, büyük Selçuklu Sultanı Anadolu fatihi Sultan Alparslan’ın oğlu olarak 1055 yılında dünyaya geldi. Daha 9 yaşında iken babası ile seferlere iştirak etti. Zekâsı ve kabiliyetleri küçük yaştayken kendisini gösterdi. Bir defasında babası savaşa giderken oğlu Melikşah’ı ve büyük vezir Nizamülmülk’ü karargâhında bırakmıştı. Onlar da Sultan Alparslan savaşta iken iki tane kale zaptettiler.

Büyük bir sultan olacağını başından beri ispat eden Melikşah, kendinden büyük ağabeyleri olmasına rağmen Sultan Alparslan tarafından veliaht yapıldı. 1065 senesinde ileri gelen kimseler ve halkın huzurunda Radgân’da tertiplenen bir merasimde Melikşah altın bir tahta oturtuldu ve töreye uygun bir biçimde tahtın varisi ilan edildi. Bu tayin, Abbasi halifesi el-Kaim Biemrillah tarafından da münasip görülüp tasdik edildi. Böylece Melikşah, Selçuklu Devleti’nin müstakbel sultanı oldu. Babası Sultan Alparslan, vefatından sonra taht kavgası çıkmasını istememiş; kendisi sağ iken varisini seçmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir