Selefiyecilik, Vehhabiliğin kamufle adıdır!

Selefiyecilik, Vehhabiliğin kamufle adıdır.

Selefiyecilik, Vehhabiliğin kamufle adıdır. Vehhabiler, Selefilik ismi altında kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Hatta kendilerine hakiki ehl-i sünnet anlamında Ehl-i sünneti hassa diyorlar.…..Selef “önceki” demektir. Sevgili Peygamberimizi gören müslümanlara Sahabe, Eshabı (hatta birini bile) görüp onlara tabi olanlara ise Tabiin denir. İşte bu ikisine yani Eshabı Kiram ile Tabiine “Selef” veya “Selef-i Salihin” denir. Selef-i salihinin yolunda bulunan müslümanlara (Ehl-i sünnet) denir. Ehl-i sünnet olmayan, Ehl-i sünnet âlimlerinin (nasslarda açık bildirilmemiş olan ahkamdaki) ictihadlarını beğenmeyen ve bunları yanlış tevil ederek, kendi anladıklarını “Selef-i salihinin yolu olarak savunan” sapıklara Selefiye denir. Selefin mezhebi vardır ama Selefiye mezhebi diye bir şey yoktur. Selefin mezhebi ise zaten Ehl-i sünnet vel cemaattir.

Selefiye Mezhebi Diye Bir Şey Yoktur!

Ehl-i sünnet itikadından ayrılan bazı din adamları Selefiye adını verdikleri sapık bir yol tutmuşlardır. Bunun itikadda mezhep olduğunu söyleyip, kitaplarında yazmışlardır. Halbuki İslamiyet’te Selefiye mezhebi diye bir şey yoktur. Ehl-i sünnet âlimleri böyle bir şey bildirmemişler ve kitaplarında asla yazmamışlardır.İslamiyet’te Selef-i salihin mezhebi, yani Ehl-i sünnet mezhebi vardır. Selef-i salihin; hadis-i şerif ile methedilen, övülen ilk iki asrın müslümanlarıdır. Yani Selef-i salihin, Eshab-ı kiram ve Tabiine verilen isimdir. Bu şerefli insanların itikadına Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebi denir. Bu mezhep, iman, inanç mezhebidir. Eshab-ı kiramın ve Tabiin-i i’zamın imanları hep aynı idi, inançları arasında hiçbir fark yoktu.İmam-ı Gazali hazretleri “İlcam-ül-avam” kitabında; “Bu kitapta itikad fırkalarından Selef mezhebinin hak olduğunu bildireceğim. Bu mezhepten ayrılanların bid’at sahibi olduklarını anlatacağım. Selef mezhebi demek, Eshabın ve Tabiinin itikadları demektir…” buyurarak Selef mezhebi demenin, Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebi demek olduğunu açıkça bildirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir