Sevda Tadında Dîvan Edebiyatı Sohbetleri

Camilerinde vaiz efendiler sohbete başlarlarken,
vaaza başlarlarken Arabî bir beyit okurlarmış.
Dolayısıyla da herkes, o kadar Arapçayı
artık gündelik hayatın içinde olmakla biliyorlar.
Men kâne fî kalbihî Allah
Femuînihû fiddâreyne Allah
Vemen kâne fî kalbihî gayrullah
Fehasmuhû fiddâreyne Allah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir