Seyyid Ahmed Bedevî

Tek bir nazarla
Seyyid Ahmed Bedevi hazretleri, yanına
gelenlere, konuşmadan önce bir kere
teveccüh eder, ne kadar cahil biri de olsa, o
nazar’la bütün dereceleri geçirirdi.
Yani senelerce riyazet çekilerek kavuşulan
manevi makamlara, bir anda kavuşurdu
o kimse.
Ve yine o kimseyle hiçbir şey konuşmadan,
mutlak icazetini verir, gönderirdi.
Velhasıl kerametleri ciltlere sığmaz.
Bir ikisini yazıp bereketlenelim. •
Bu zatı seven bir kimse, sırtında süt kabıyla
geçiyordu bir yoldan.
O esnada bu büyük veli de karşıdan geliyordu.
Mübarek zat, eliyle bir işaret etti kaba.
Kap yere düştü. Süt döküldü. Adamcağız
üzüldü. Ama işin hikmetini bilmiyordu garip.
Ne zaman ki kabın içinden çıkan ölü yılanı
gördü. O zaman çok sevindi işte.
Zira süt dökülmeseydi yılanı göremeyecek
ve o sütü içip zehirleneceklerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir