Son Budin Valisi Adbdurrahman Abdi Arnavut Paşa (1684-1686)

Ali Sarıkaya – Halil Gökkaya

Osmanlı Devleti, Balkanlar’da ve
Orta Avrupa’da yaptığı fütuhat
politikalarında özellikle 15. ve
16. yy’larda çok başarılı olmuştur.
O sıralar Devlet hem ekonomi hem
de siyasi yönden altın çağını yaşamaktaydı.
Özellikle Orta Avrupa ve
Balkanlar’daki siyasi ve askeri olarak
en büyük rakipleri Macar Krallığı’na
ve Habsburg hanedanlığına
büyük üstünlük kurmuştur.
30 Eylül 1520’de tahta cülûs
eden Sultan Süleyman, Osmanlı
fetih istikâmetini yeniden batıya
çevirdi.1 Osmanlı Devleti kısa sürede
Macar Krallığı için çok önem arz
eden Belgrad (Nandorfehérvar-Macarca)
kalesine yöneldi. Belgrad kalesi
Macaristan’ın önemli bir kalesi
olup, savunma hendekleri çok de-
1 SELİM ASLANTAŞ „BELGRAD-I DÂRÜ’L-CİHÂD”
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ankara
Yıl: 8, Sayı: 15, Güz 2011, s.23
rindi. Fatih Sultan Mehmed, Şaban
860/Temmuz 1456 tarihinde bu
kaleyi almak istemiş fakat başarılı
olamamıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir