Son Şair İlk Modernist Şeyh Galip

Asıl adı Mehmet Es’ad Galip
olan, Şeyh Galip 1757 yılında Yenikapı
Mevlevihanesi civarlarında
dünyaya gelmiştir. Galip’in dervişi
olan Esrar Dede, Tezkiresinde
onun doğumunu cezbet-Allah
(Cezbetul’Allah) terkibiyle ifade
etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir