Sultan Hamid’den Sonra Başımıza Gelenler

Dr. İbrahim Pazan

Osmanlı İmparatorluğu’nu 1876-1909 yılları arasında yaklaşık 33 sene idare eden Sultan İkinci Abdülhamid Han bu görevi, devletin eski satvet ve kudretinden çok uzak olduğu bir dönemde yüklendi. Mali olarak gücünü kaybettiği, dolayısıyla askerî olarak rakiplerinden geri kaldığı için “Hasta Adam” olarak ilan edilen devletin etrafını, ağzı salyalı aç kurtlar ve akbabalar sarmıştı.
Merhum Sultan, saltanatının başında ve sonunda, yönetimin kendi elinde olmadığı Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerindeki toprak kayıplarının dışında, yine üç kıta üzerindeki 9 milyon kilometre karelik imparatorluk topraklarını, takip ettiği ince siyasetle 30 sene aynen muhafaza etmişti.

SİYASET DEHASI BİR SULTAN
Sultan İkinci Abdülhamid Han, devrinin önemli yabancı devlet adamlarının dahi takdir etmek zorunda kaldıkları deha seviyesindeki siyasetiyle Balkan devletlerinin birleşmesini önlemiş, kendisinden sonra çıkacak Balkan Savaşı’nı, dolayısıyla da Birinci Dünya Savaşı’nı 30 sene geciktirmişti. Balkanlar üzerinde Rusya ile Avusturya-Macaristan’ın anlaşmasına imkân vermemiş, ikinci devlet Almanya’yı kazanarak, birinci devlet İngiltere tarafından yutulmayı önleyebilmişti. Memleketi savaştan uzak tutarak, bütün gücüyle eğitim ve bayındırlık faaliyetlerine yüklenmişti. Zamanında sadece Yunan Savaşı çıkmış, o da 32 gün sürmüş ve zaferle sonuçlanmıştı.
O tarihte, dünyanın büyük bölümünü ele geçiren sömürgeci Hristiyan devletler, zirveye yaklaşmışlardı. Zirveye varınca, tabiî olarak iniş başlayacaktı. Bu inişe kadara Osmanlı Devleti mevcut durumunu muhafaza edebilirse, daha sonra sömürgeci devletlerle hesaplaşma başlayabilirdi. Önemli olan, o an geldiğinde her bakımdan güçlü olmaktı. İşte Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın siyaseti bu idi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir