Sultan II. Abdülhamid Han’ın Türk Kütüphaneciliğine Katkıları

Doç. Dr. Dündar Alikılıç

Sultan II. Abdülhamid 21 Eylül 1842’de Sultan Abdülmecid’in ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Tirimüjgan Kadın Efendi’dir. Osmanlı tahtındaki 34. padişah olarak 31 Ağustos 1876’da tahta geçen II. Abdülhamid yaklaşık 33 sene hükümran olduktan sonra 27 Nisan 1909’da tahttan indirildi. 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat etti.[1]

Son universal imparatorluk ve son imparator unvanına haiz büyük devlet adamı, Müslümanların 99. halifesidir. Bu unvanı ve mevhumu onun kadar vurgulayan Osmanlı sultanı olmamıştır.[2] Bu çalışmada, onun siyasi kişiliğini değil kültürel çalışmaların önemli bir parçası olan kütüphanecilik alanında bıraktığı izler hususunda kısaca bilgi verilecektir.

Sultan II. Abdülhamid döneminin (1876-1909) Türk kütüphanecilik tarihinde özel bir yeri vardır. II. Abdülhamid, mederese-mekteb konusundaki politikasını kütüphanecilik alanında da uygulamıştır. Bir taraftan vakıf kütüphanelerinin ıslahı, kataloglarının hazırlanması, düzenli hizmet vermelerinin sağlanması konusunda büyük bir çaba gösterirken diğer taraftan da imparatorlukta kurulmaya başlanılan yüksekokullarda, hastahane ve müze gibi kurumlarda genellikle koleksiyonları yabancı dilde eserlerden oluşan kütüphaneler kurmuş ve Yıldız Sarayı’nda zengin bir koleksiyon oluşturmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir