İMPARATORLUĞUN KÖKLERİ SALINIYOR: ERTUĞRUL GAZİ

Ahmet Selim Ekinci ‘’Gün gelir Allah bir yiğit çıkarır. O’nun sancağı altında tüm İslam alemini birleştirir. O’nun evlatları da Konstantiniyye’yi, Kudüs’ü fetheder. Mekke ve Medine’ye hizmet eyler.’’ Türk yurdunda diyar […]

SELÇUKLU TAHTINDA İKİ KARDEŞ Tuğrul ve Çağrı Beyler

Muhammed Tuğrul Bey ve Davud Çağrı Bey, bu iki kardeş, tarihte benzerine nadiren rastlanan bir şekilde Maveraünnehr’den Anadolu’ya, Irak’dan Azerbaycan ve Kafkasya’ya kadar olan büyük bir imparatorluğu birlikte idare etmişlerdir

SELÇUKLU TARİHİ’NDEN PARLAK BİR SAYFA: “NİZAMÜLMÜLK”

“Memleket, adalet ile devam eder; zulm ile değil!” Bu sözler, Türk-İslâm tarihinin en büyük şahsiyetlerinden Nizamülmülk’e ait… Kendisi Alparslan ve Melikşah gibi iki büyük Selçuklu sultanının vezirliğini yapmış; Selçuklu Devleti’ne […]