Efendim

Ey bütün muhabbetin bahri olan Efendim,
Gösterdiğin yol belli, ben yola düşemedim…