Kızılelma nerede?

Ekrem Buğra Ekinci Kızılelma, tarihte Türk cihan hâkimiyeti ülküsünü temsil eden bir semboldür. Bu ülkünün esasını i’lâ-yı kelimetullah da denilen gazâ ruhu teşkil eder. Bu da İslâm dininin her yerde […]

Darbelerle Geçen Ömrümüz

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci 15 Temmuz, FETÖ’nün ordudaki komitacılarla el ele vererek giriştiği darbe teşebbüsünün yıldönümüdür. Önceki darbelerden farklı olarak halkın demokrasiye sahip çıktığı bu teşebbüs, şükür ki, boşa […]

Siyaset İpimizin Düğüm Yerleri DARBELER

Sacayağı Osmanlı Devleti’nin idaresinde söz sahibi olan üç nüfuz grubu vardı: Ulemânın teşkil ettiği ilmiye, merkez ve taşradaki bürokratların teşkil ettiği kalemiye ve askerlerin teşkil ettiği seyfiye sınıfları. Sacayağını andıran […]

Üç otuzunda, maşallah!..

Hilal topu atılınca Kamerî ayın başlaması hilâlin (hesaplanması değil) “görülmesi” ile olduğundan, birkaç gece öncesinden itibaren hilâl gözetlenmeye başlanır; görülürse “top atılarak” ramazan ayı ilân edilirdi. Görülmezse şaban ayı otuza […]

İstanbul’un Simge Çiçeği ve Lale Devri

Lâle, eskilerin çok sevdiği, yüksek mânâlar yüklediği bir çiçekti. Üstelik tarihte bir devre de adını vermişti. Gelin, lâlenin Anadolu’da başlayan, Avrupa’ya, hatta Amerika’ya kadar uzanan hikâyesine kulak verelim…

Kâğıt ve Matbaadaki Doğu Mührü

 Avrupa, kâğıt, pusula, barut ve ateşli silahlar gibi buluşlarla, Müslümanlar sayesinde tanıştı. Garp aydınlanmasının bir sebebi de budur. Kâğıdın, Çin’de başlayan hikâyesi, Endülüs Müslümanları vesilesiyle Avrupa’da devam etmiştir. Kâğıdın Hikâyesi… […]