Gül Gibi Yaşamanın Kolayı Var

Şiirlerinde doyumsuz bir lezzet bulduğum son dönem şairlerimizden Fennî’den söz etmek istiyorum kısaca. Onbir kıta şiirinin bir kıtası yukarıya aldığım. Her mısrada zengin çağrışımlar, veciz ifadelerle eminim siz de hayranlığıma […]

» Read more

Çarık ve Sarık

Babamdan duymuştum. Arzuhalciydi. İnsanların dertlerini dinlerken, haliyle halk arasında şöhret bulmuş, darb-ı mesel halini almış sözler de babamın dilinden zaman zaman dökülürdü.

» Read more

Saç Beyaz Olmuş

Şiirimizin, hikmet vadisinde kafile başı şüphesiz Urfalı Nâbî’dir (vefatı 1712; İstanbul/Karacaahmet’te). Orta yaşı geçtikten sonra yazdığı anlaşılan aşağıdaki şiirinde samimi bir yakarış ve tövbe edâsı görünüyor. Beytlere tek tek bakalım […]

» Read more

Destûr

Girenler nakd-i cân îsâr ederler bâb-ı teslîme Erenler bezmine bir başka türlü armağan olmaz (Teslim kapısına girenler canlarını peşin verirler. Zaten başka türlü bir armağan burada geçmez.)       […]

» Read more