DUA

Lûtf-ü ihsân eyledin nîmetin büyüğünü, Ziyâfet sofrasından aç kaldırma yâ Rabbî… Ruhûmu inletirken binbir şeytan düğünü, Yunduğum bataklara sen daldırma yâ Rabbî…

» Read more

SULTANIM III

Ne yapsam, nere gitsem derdim derman bulmuyor Gönlümdeki tutukluk silinmiyor Sultânım Dola koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor Bin yanımda bin dertle, gülünmüyor Sultânım

» Read more

MEVLÂNÂ DÎVANYOLU

Sofralara baş tâcı, tayyip, enfes bir rızık, Yedi neslime miras, tükenmeyecek azık, En derin yaralara hekim, tabib-i hâzık… Kültür, sanat ve tarih, edebiyatla dolu, Gelişin şu âleme hoş safâ DÎVANYOLU.

» Read more

Tarafın ne?

Bazıları “zorların adamı”dır… Buraya kadar tamam da, bu bazılarının zorların adamı olması, diğer bazılarının da “zorlukları çıkarmanın adamı” olmasını mı gerektirir?

» Read more

DÎVANYOLU

(Dîvanyolu Dergisi’ne…) Yangın yerinde gülşen, çöl ortasında vahâ, Çin yurdunda kırk yiğit ve başında Kür-şâd’ım…

» Read more

GÜLÜM EFENDİM

Zümrüd-ü Anka’mız uçup giderken, Bakakaldık şaşkın-mahzun, ardından… Lisân-ı hâliyle vedâ ederken, Teselli aradık hâtıratından…

» Read more