“İstikşafi” soğuk yenen bir yemektir…

Gün geçmiyor ki hayatımıza yeni bir kavram girmiş olmasın. Bu terimler baskın bir şekilde hayatımıza dahil olmakla birlikte gündelik konuşmamıza dahi sirayet edebiliyor. Artık yeni kavramlarımız var zihnimizde. “İstikşafi” mesela… […]

Rüyalar, Bilim ve Ötesi…

“Rüyalar bizim gayb’a inanışımızı tetikleyen ipuçlarıdır. Rüyalara tutunmak gerekir. Eğer onlara inanmıyor, görüntülü bir halüsinasyon olarak algılıyorsanız, zekâ probleminiz var demektir.. Eğer bir gün gördüğünüz rüyaların yaşadığınız hayattan daha anlamlı, […]

Etimoloji: İlmin ‘âb-ı hayat’ı…

Etimoloji… Fransızların “étymologie”, Arapların “iştikak ilmi” dediği, bizlerin de Türkçe’ye “köken bilimi” olarak kazandırdığımız, Yunanca’da ise, “asıl, hakiki, gerçek” anlamındaki “ὁ ἔτυμος” (ho étymos) ile söz, kelime anlamındaki “λόγος” (lógos) […]

Ahirete intikâl mi edilir, irtihâl mi?

Değişken olan hiçbir konuda kuralcı ol-a-madım. ‘Disiplin’ ve ‘kural’, genelde karıştırılır. Disiplin “sıkı düzen”, kural ise “davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke”lerdir.