Hayme Ana (Devlet Ana)

Hayme Ana aynı zamanda “Devlet Ana” olarak da adlandırılmıştır. Gündüz Alp’in eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesidir. Hayme, “çadır” demektir. Hayme Ana da, “çadır anası” anlamına gelmektedir.

» Read more

Erzurum Melîkesi Mama Hatun

Tarihimizde bilinen kadın hükümdarların sayısı pek azdır. Hunlar döneminde kadınların yönetime katıldıkları veya ölen kocalarının yerini alarak bir süre tahta çıktığı bilinen bir olgudur. Ancak Erzurum’da hükümdarlık etmiş Mama Hatun’u […]

» Read more