Besmele-i Şerîfenin Türk Şiirine Akisleri

Bismillâhirrahmânirrahîm Âyet-i unvân-ı Kelâm-ı Kadîm1 Bismillahirrahmanirrahim, yüce Allah’ın üç ismini içinde bulunduran ve Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fatiha sûresinin ilk âyetidir. Kur’ân’a eûzu çekerek bu âyetle girilir.

Türkçem

“Sevgi çiçek açar Türk’ün dilinde, Bin yıllarla devirlerden gelirsin. Güneşin aksisin dünya yüzünde, Sıcaklığın ışığınla eşsizsin sen Türkçem.