Besmele-i Şerîfenin Türk Şiirine Akisleri

Bismillâhirrahmânirrahîm Âyet-i unvân-ı Kelâm-ı Kadîm1 Bismillahirrahmanirrahim, yüce Allah’ın üç ismini içinde bulunduran ve Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fatiha sûresinin ilk âyetidir. Kur’ân’a eûzu çekerek bu âyetle girilir.

» Read more

Türkçem

“Sevgi çiçek açar Türk’ün dilinde, Bin yıllarla devirlerden gelirsin. Güneşin aksisin dünya yüzünde, Sıcaklığın ışığınla eşsizsin sen Türkçem.

» Read more