Dergicilik zor iş!

Mikail Türker Bal Dergi çıkarmak, en az diğer süreli yayınlar kadar çetrefildir. Hele ki, aylık periyotta bir dergiyle baş edebilmek, gerçekten büyük meziyettir. Bu yönden bakınca dergicilik zor iş… Ama […]

Bosna’da bir Türk derviş Ayvaz Dede

Fatih zamanında bir derviş Bosna’ya gider. Değirmencilik yapmaya başlar. Kendisini seven ahalinin bir derdi vardır; susuzluk. Onların haline acıyıp suyu kesen kayanın yanında 40 gün 40 gece inzivaya çekilir, ibadet ve dua […]