Dergicilik zor iş!

Mikail Türker Bal Dergi çıkarmak, en az diğer süreli yayınlar kadar çetrefildir. Hele ki, aylık periyotta bir dergiyle baş edebilmek, gerçekten büyük meziyettir. Bu yönden bakınca dergicilik zor iş… Ama […]

» Read more