Biz Toplum Olarak Nerede Hata Yaptık?

Tarihini, kültürünü, dilini, inancını ve değerlerini onlarca yıl hayat sıralamasının çok gerilerine atıp sonra da; “biz bu toplumsal bozulmayı niçin önleyemiyoruz?