Beyoğlu’nun Sessiz Sakinleri: Hacı Mimi Camii

Nidayi Sevim Dedelerimiz, asırlar boyunca Balkanlar’dan Anadolu’ya, İstanbul’dan Kudüs’e, Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya kadar hâkim oldukları coğrafyalarda hangi dil, din, ırk ve meşrepten olursa olsun yönetimi altındaki insanlara bir arada, barış […]

Kemahlı Yıllar

Erzincan’ın Kemah kazasına bağlı Bozoğlak köyündeniz. İmkân buldukça her sene gitmeye çalışırım memleketime. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında nasip oldu yine gittim. Anam, babam hayatta olduğu müddetçe de gitmeyi düşünüyorum nasipse. […]