Çekirgenin Serçeden Ne Farkı Var?

Birinci Cihan Savaşında, Medine-i Münevvere-yi İngilizlere karşı savunan Fahrettin Paşa yalnız düşmanla değil, tabiatla, açlıkla da mücadele ediyordu.

KAFKASYA’NIN BÜYÜK MÜRŞIDI: Şeyh Cemaleddin Gazikumukî

Şeyh Cemaleddin Efendi, 1788 yılında Dağıstan’ın Gazikumuk şehrinde doğdu. Hazreti Peygamberimizin soyundan seyyid ve Nakşibendî tarikatında mürşid-i kâmil idi. Büyük İslam âlimi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri’nin halifelerindendir.

Ahıskalıların Bitmeyen Dramı

Ahıskalıları her Türk’ün bilmesi lazım. Yetki ve gücüm olsa bir “Ahıska Araştırma Enstitüsü” kurardım. Bu aziz insanların yaşadığı çile dolu hayatı, buna rağmen bu millete sevdalarının anlaşılmasını sağlardım. Türkiye’ye gelene […]

Afganistanlı Seyyide MAHİMAH ABLA…

Her zaman duyarız… Afganistan yıllar var ki huzura hasrettir. Ne gözyaşı diner ne silahlar susar… Ölenler, yaralananlar, tası tarağı toplayıp hicret edenler hesapsızdır. Yetim çocuklar, çilekeş analar… Açlık sefalet, kargaşa… […]

“Huda mihriban”

Ebu’l-hayr Hayri Efendi… Bu ismi Afganistan’da bilmeyen yok. Tanınmış soylu bir aile… Milletvekilliği yapmış ülkesinde… Şair yazar, edip. Ebu’l hayr Hayri’nin babası ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektuplarını şerh etmiş Afganistan’da.

Bu çocuk sınırı nasıl geçti?

Afganistan’ın kuzeyine “Türkistan” deniliyor. Başkent Kabil’den kuzeye gidenler Türkistan’a gidiyoruz diyorlar. Yani burası Uluğ Türkistan’ın güney kısmı oluyor. Güney Türkistan’ın halkının ekseriyeti Türk,

Yesi’de ağlayan kadın Güllü Ayazova

Tâa gençliğimden beri Türkistan sevdalısıyım. Öyle ki, o yıllarda “Taşkent, Semerkant, Buhara” der dua ederdik. Misal olarak Osman Yüksel Serdengeçti’nin Türkistan için yazdığı “Ağıt” şiirini gözyaşı ile okurduk…

İsmini O gönderdi, Sen cismini gönder!

“İki senelik çaba boşa gitmiş artık hiç umut kalmamıştı. Peki Necibullah’ın beş yüz kilometre ötede de olsa gözlerimin önünden gitmeyen gözlerine ne olacaktı?”