İlk insan, ilk peygamber

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Bütün kâinâtı, canlı-cansız her varlığı, en mükemmel bir nizâm ve intizâm üzere yaratan ve onları her ân varlıkta durduran Allahü teâlâ, şu uçsuz-bucaksız olarak gördüğümüz koca […]

Kurban Kesmek

Muhakkak ki, kurbanından yere damlayan ilk kan damlası ile ömründe işlemiş olduğun her günâh bağışlanır.

Ömrün kıymeti

Kıyamette, herkes ömrünü ve gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden
kazanıp nereye harcadığından ve ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya
çekilecektir.

Zekât Vermek

Zekât vermeyene, Allah lanet eder. Kıtlıklara maruz kalır, temiz malını kirletmiş olur, o mal telef olur.

Duanın Dindeki Yeri

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Dua, Allah’a yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ dua edeni sever, dua etmeyene gazap eder. Dua müminin silahı, dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua, […]

Anne Baba Hakkı

İmandan sonra birinci vazifemiz anne-babanın kalbini kırmamaktır. Onlar ne kadar kötü olsalar da, yine her şeyin üstünde hakları vardır.

Yahudilik ve Siyonizm

(Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça, taşlar bile, “Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi’yi öldür” diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz.)

Gâzi ve Şehît Olmanın Fazileti

Mücâhid sağ olarak evine dönerse buna gâzi denir. Savaşta her ölene şehit, geri dönenlere de gâzi deniyorsa da,hakiki şehit ve gâziyi ancak Allahü teâlâ bilir.

Emr-i maruf

Zamanımızda, amellerin en efdali, yazı ile, medya yolu ile,
kâfirlere, mezhepsizlere cevap vermek, Ehl-i sünnet itikadını
yaymaktır.

Mevlid Kandili

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir

İş ahlâkı

Müminin çalışması ibadettir. Fakat imansızın çalışması ibadet olamaz.
‘Ben namaz kılmam ama bak çalışıyorum, bu da ibadettir’ demek yanlıştır.
Namaz kılmayanın da çalışması ibadet olmaz.

Eğitim, şarttır!

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Büyük pedagog, psikolog ve sosyolog İmâm-ı Gazâlî (rahimehullah) yukarıdaki veciz sözünde; âlimlerin, velîlerin, mürşidlerin, rehberlerin, eğitimcilerin derece ve mertebelerini ne güzel ifâde etmektedir… Bilindiği gibi (0-30) […]

Mezhep Nedir?

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Mezhep, kelime olarak; “gitmek, takip etmek, gidilen yol” anlamındadır. Mutlak müctehid denilen dinde söz sâhibi âlimlerin, Müslümanların yapmaları gereken hususlarla ilgili olarak dînî delillerden yani Kur’ân-ı […]

Vatan Sevgisi İmandandır

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Vatansız devlet olmaz. Devlet olmayınca kargaşa olur, birlik beraberlik olmaz. Göçebe gibi yaşar veya zindanda olan bir esir gibidir. Müslümanlığın yaşaması da vatana bağlıdır. Vatansız vatandaş […]

Oruç Tutmak

Ramazan Ayvallı İslâmın beş şartından dördüncüsü, “Ramezân-ı şerîf ayında, hergün oruç tutmaktır”. Ramazan ayı, gökde hilâli (yeni ayı) görmekle başlar. Takvîmle önceden hesâb etmekle başlamaz. “Oruç tutun ki sağlığa kavuşun” […]

Namaz Kılmak

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı   Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.” “Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, […]

Mest üzerine mesh

Prof. Dr.Ramazan Ayvallı Mestin, bir saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması gerekir. Ağaçtan, camdan, madenden mest olamaz. Zira sert şeyle bir saat yürünemez. Tabanı ile […]

Abdest almak

Hadis-i şerifde buyuruldu ki: “Bir mümin, abdest için yüzünü yıkayınca, gözü ile işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlası ile dökülür. Ayaklarını […]

Ehl-i Sünnet İ’tikâdı

Müslimân olmanın ilk şartı, îmân etmekdir. Doğru îmân ise, Ehl-i Sünnet i’tikâdına uygun olarak inanmağa bağlıdır. Akllı olan ve bülûğ çağına giren erkeğin ve kadının birinci vazîfesi, Ehl-i Sünnet âlimlerinin […]

Fıkıh bilgisi

Mezhep imamları, “Âlimlerden sorup öğrenin” mealindeki âyet gereğince, Kur’an-ı kerimin manasını, Tabiinden ve Eshab-ı kiramdan öğrenerek, kitaplarına yazmışlardır. Diğer âlimlerimiz de, bunların kitaplarından, tefsirden, hadisten anladıklarını, bizim gibilere açık, kolay […]

Hubb-i fillah ve buğd-i fillah

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: “İbadetlerin en kıymetlisi, Allah için sevmek ve Allah için düşmanlıktır.” İşte, bize böyle bildirilen; sevdiklerini sırf Allah rızası için sevmek ve düşmanlık ettiklerine de sırf Allah […]

Sohbet-i Sâlihîn

Birlikte rahmet vardır, her yerde yazar bu. Öyleyse fırsat buldukça arkadaşlar bir araya gelmeli, kitap okunmalı, sohbet edilmeli, büyüklerimizin isimlerinden bahsedilmeli, sohbetlerinden okunmalı, menkıbelerinden anlatılmalı. Mutlaka kalbe ferahlık verir. Efendim […]

İslâmiyet, özetle iki kelime: Peki ve Hayır

Hazret-i Ali Efendimiz “Ben kimseye iyilik etmedim” buyurmuş. Herkes şaşkın elbette!.. Sözünün devamında ise: “Ben, birine iyilik ettiğim zaman ona yazılmıyor ki, bana sevap yazılıyor. O biraz seviniyor, o kadar! […]

Tevbe etmek

Her günahın büyük olmak ihtimâli vardır. Hepsinden kaçınmak lâzımdır. Küçük günâhı çok yapmak, büyük günâh olur. Büyük günah, tevbe edince afv olur. Tevbe etmeden ölürse, Allah-ü Teâlâ dilerse, şefâ’at ile […]

Namaz, dînin direğidir

Hep aynısı söylemek durumundayız çünkü büyüklerimizden hep aynı sözleri işittik, hakiki din kitaplarından hep aynısı okuduk: İmanı, ehlisünnet itikadına göre düzelttikten sonra; fıkıh ahkâmını, fıkıh hükümlerini yani dinimizin emrettiği ve […]

Ramazan ayının üstünlükleri

Ramezân-ı şerîf ayının Kur’ân-ı kerîm ile bağlılığı olduğu için, bu ay da bütün hayrları ve bereketleri kendinde toplamışdır. Mubârek Ramezân ayının Kur’ân-ı kerîm ile tam bağlılığı vardır. Bu bağlılıkdan dolayı, […]

Günah işlemek orucu bozar mı?

Günah işlemek orucu bozmaz; fakat özellikle oruçluyken günahtan daha çok sakınmalıdır. Hadis-i şerifte, (Gıybet etmek, söz taşımak, yalan yere yemin etmek, namahreme şehvetle bakmak orucu bozar) buyuruldu. İmam-ı A’zam hazretleri, […]

Fırkalar

Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki: “Benî İsrâîl, yetmiş bir fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan yetmişi Cehennem’e gidip, ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasârâ (Hıristiyânlar) da yetmiş iki fırkaya ayrılmıştı. Yetmiş biri Cehennem’e gitmiştir. […]

Ehl-i Sünnet’in Lüzumu

“Kalbe gelen bütün mânevî ahvâli (hâlleri), keşifleri (buluşları) bize verseler, fakat kalbimizi Ehl-i Sünnet i’tikâdı ile süslemeseler, kendimi mahvolmuş ve hâlimi harâb bilirim. Bütün harâblıkları, felâketleri üzerime yığsalar, lâkin kalbimi […]

Büyükleri sevmek

Abdülhakim Efendi hazretlerinin müjdelerinden biri şudur: “Dînimizin bütün emir ve yasaklarını bilen ve hepsini yerine getiren bir kimsenin, âhirette azaptan kurtulma ihtimâli vardır, yâni kurtulabilir. Ama bu yolun büyüklerine muhabbeti […]

Sıkıntısız yaşamak

Sual: Neden, mümin diğer insanlara göre daha çok sıkıntı çeker? CEVAP: Çünkü Müslüman, komşularının ve diğer insanların eziyetlerine katlanır. Bunlar da birer sıkıntıdır. Helal kazanmak ve ebedi yurduna azık hazırlamak […]

Peygamberler güneş gibidir

Güneş hayat kaynağıdır. Güneş enerjisi olmazsa, hiçbir canlı yaşayamaz. Çünkü Güneş yalnız ışık değil, enerji de veriyor. Peygamberler de Güneş gibidir. Bir peygamber, dünyaya geldiği zaman, her taraf onun nuruyla […]

Cihad nedir, ne değildir?

Cihad, insanların İslamiyet’i işitmelerine ve Müslüman olmalarına mani olan zâlimleri, sömürücüleri ortadan kaldırarak, insanların Müslüman olmakla şereflenmeleri, böylece iki cihanda da saadete kavuşmaları için yahut Müslümanlara saldıran kâfir, zâlim ordularına karşı Müslümanların mallarını, […]

Çok mu kitap okumalı?

Evet, çok kitap okumalı. Fakat konu “dinî bilgiler” olunca iş değişir. Çünkü onlar, zamanla yenilenen fennî bilgiler gibi değildir. Dinimizi doğru olarak öğrenmek için; çok kitabı okumak yerine, doğru olanı […]

İslâmiyet ışık gibidir

Akıl göz gibidir. İslâmiyet de ışık gibidir. Yani, insanın aklı, gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Gözümüz karanlıkta göremiyor. Allah-ü Teâlâ, görme âletimizden istifade edebilmemiz için güneşi yarattı. Güneşin ve çeşitli ışık […]

Müslüman, vatanına, milletine faydalı olur

Müjdeci Mektûblar kitabının önsözünde diyor ki: [İşbu “Mektûbât Tercemesi” kitâbında, iman ve tasavvuf bilgilerine ağırlık verilmiştir. Bu kitabı dikkat ile okuyan talihli bir kimse, kâmil bir iman ve güzel ahlâk […]

Kişi, sevdiği ile berâberdir

Allahü teâlâ, hâllerinizi güzel eylesin. İşlerinizi fâideli eylesin! Maksadlarınızı ıslâh eylesin! Diye başlayan ve kendilerine sevgilerini, bağlılığını bildiren bir talebesine yazdığı cevabî mektubunda, büyükler büyüğü İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle buyuruyor: […]

La ilahe illallah Muhammedün Resulullah

(La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) öyle bir kelime ki, söylemesi hafif, ama değeri çok yüksek. İmam-ı Rabbânî hazretleri, (Bu kelime-i tevhidin sevabını terazinin bir kefesine koysalar, yedi kat yerler, yedi […]

Ahkâm-ı İslâmiyye

Allahü teâlâ, insanları başı boş bırakmadı. Her istediklerini yapmağa izin vermedi. Nefslerinin arzularına ve tabî’î, hayvânî zevklerine, taşkın ve şaşkın olarak tâbi’ olmalarını, böylece felâketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur […]

Namazın Esrârı

“Allahü teâlâ, birçok âyet-i kerîmede, a’mâl-i sâliha işleyen mü’minlerin, Cennete gireceklerini bildiriyor. Bu amel-i sâlihler nelerdir, iyi işlerin hepsi mi, yoksa bir kaçı mı? Eğer, iyi şeylerin hepsi olsa, bunları […]

“Hıdırellez” hakkında

Yaz günlerinin başlangıcı kabul edilen bu günde, temiz hava bol güneşten istifade etmek için kırlara çıkmak arzusu ile hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselama duyulan sevgi ve saygı neticesinde çıkan Hıdırellez, bilhassa Anadolu’da bir […]

Şiddetin Her Türlüsü Reddedilmelidir

Peygamber Efendimiz, İslâmiyeti 2 madde hâlinde özetlemiştir: “İslâm, Allah’ın emirlerine tazimde (hürmet, riayet etmek) bulunmak ve mahlûkâta şefkat etmek.” Demektir.

Allah’ın Emirleri Birinci Vazifemizdir

Ey Oğlum! Diyerek ve hatta sanki yalvarırcasına bizlere sesleniyor din büyüklerimiz… Şöyle diyorlar: İyi biliyorsun ki; dünyada söz sahibi olan kişi, emrinde bulunanlardan birine mühim bir vazife verse, o görevi […]

Tevhidin Aslı Amentü’ye İnanmaktır

Yukarıdaki gibi buyuruyor Abdülgani Nablüsi hazretleri. Müslümanlığın temeli, Allahü teâlânın birliğine ve Muhammed aleyhisselamın bildirdiği belli olan emirlerin ve yasakların hepsini Allah tarafından getirmiş olduğuna inanmak, tamamını beğenmektir.

Biz Kuluz Başı Boş Değiliz

İmam-ı Rabbânî hazretleri, Mektûbât-ı şerîfindeki 73. Mektubunda işte böyle buyuruyor: Kıyâmet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka, ele bir şey geçmez. Gençlik çağı, kazanç zamanıdır. Mert olan, bu vaktin kıymetini bilip, […]

Mezhep İmamlarımız

Sual: Gençlerin mi, yoksa yaşlıların mı ibadeti daha makbuldür? CEVAP: İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Veda Haccı ve Hutbesi

Hicretin onuncu senesinde Sevgili Peygamberimiz hac için hazırlandılar. Medîne dışında bulunan Müslümanlara da haber gönderdiler. Binlerce Müslüman Medîne’de toplandı. Zilka’de ayının 25. günü 40 bin kişilik bir kafile ile öğle […]

Ehl-i Sünnet İ’tikadı

Akıllı olan ve buluğ çağına giren erkeğin ve kadının birinci vazifesi, Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitaplarında yazdıkları iman bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır.

En sevilen kimse huyu en güzel olandır

Hadisi Şerif’te: “Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren [bir Müslüman]dır” buyuruldu.

Hak Teâlâ’yı tenzih ve takdis

(Sübhânallahi ve bi-hamdihi) güzel kelimesi, Hak Teâlâ’nın tenzîhini ve takdîsini (ya’nî Ona yakışmayan aşağılıklardan ve kötülüklerden uzak olduğunu) çok güzel bildirmektedir.

Namaz Kimlere Farzdır?

Namaz dinin direğidir. Namaz ibadetlerin en üstünüdür. İslam’ın ikinci şartıdır. Arabîde namaza (Salât) denir. Salât, aslında dua, rahmet ve istiğfar demektir.

Âlimlerin iyiliği, milletin hepsine yayılır

Âriflerin ışığı, velîlerin önderi, İslâmın bekçisi ve Müslümanların baş tâcı, İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî hazretleri, Mektûbat- ı Şerîfindeki 195’inci mektubuna böyle başlıyor.

İlmihal, “Hal ilmi” demektir

İslam âlimleri, toplumun her kesimindeki insanların anlayacağı şekilde fıkıh, “İlmihâl” kitapları yazarak bütün hükümlerin, bütün kuralların anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamışlardır.

Hazret-i Muhammed’e İnanmayan Müslüman olmaz

Îmân, kelime-i tevhidin “Lâ ilâhe illallah” ve “Muhammedün Resûlullah” iki kısmına birlikte inanmaktır. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Ümmetim arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime yapışana, yüz şehit […]

Çocuklar emanettir

Çocuklar temiz toprak gibidir. Hangi tohum ekilirse, onun mahsulü alınır Çocuk, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup, mum gibi, her şekli alabilir.

Besmele, bütün hayırların başıdır

İşte budur, miftâh-ı genc-i kadîm      Bismillâhirrahmânirrahîm.      Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Abdullah bin Amr bin Âs (radıyallahü anhümâ) buyurmuştur ki: Şu beş şey kimde bulunursa, dünyâ ve âhirette […]