Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Anlamı Marmara Üniv.

Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Anlamı Millî Mücâdele döneminde, Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurma girişiminin bulunduğu sırada, Erzurum’a gelen Amerikan heyetinden General Harbord’a, Erzurum Belediye Reîsi pencereden mezarlıkları işâret ederek: “….İşte […]