Tarih boyunca lânetle anıldılar

       Murat Güven

“Vatanına saldıran düşmana karşı, kükremiş aslanlar gibi dövüşerek, İstiklal Savaşını kazanan şehitlerin ve gazilerin temiz çocukları, bugün de aynı aşk ve imanla babalarının yolunda yürüyerek, istiklalleri gibi imanlarını da her çeşit tecavüzden korumaya çalışıyor. Hakka, hakikate, doğruya koşuyor. Kur’an-ı kerime sarılıyor.

Tarih gösteriyor ki, yalnız kendi rahatlarını, keyiflerini düşünen krallar, diktatörler, İslâm dininin, kendi zulümlerini, kötülüklerini meydana çıkardığını görerek, cinayetlerini, hıyanetlerini gizliyebilmek ve yalanlarına herkesi inandırabilmek için İslâmiyet’e saldırmışlardır. Zalim düşman kumandanları, mutaassıp Haçlı orduları, her zaman karşılarında Müslüman Türk kahramanlarını bulmuşlar, ecdadımızın iman dolu göğüslerini aşamamış, silahlarını, ölülerini bırakarak hep kaçmışlardır.

Tarih yine gösteriyor ki, İslâmiyet, her zaman daha üstün, daha yeni ve daha fennî harp vasıtalarının ve medeni cihazların yapılmasına ve daha akıllı, daha kahraman milletlerin yetişmesine sebep olmuş; dinsizler, ilimde, fende, silahta ve şecaatte daima geri kalmışlardır. Hatta bir İslâm ordusu her cihetten adalete bağlılığı nispetinde galib geldiği halde, aynı orduda adaletten uzaklaşıldıkça, başarının azaldığı görülmüştür. İslâm devletlerinin, kurulması, yükselmesi, durması ve çökmeleri de hep adalete bağlılıkları nisbetinde olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir