TARİHİN İZLERİ – Hadislerde adı geçen Türkler Nasıl Müslüman Oldu

TÜRK İSMİ NEREDEN
GELİYOR?
Çin ve Roma tarihlerinde, Türkler
bu isimle anılır. M.E. III. asırda yaşayan
Hun İmparatorluğu halkı arasında,
Türk adında kalabalık ve güçlü bir
boy vardı. Bu boy, iktidarı ele geçirip
Göktürk Devleti’ni kurunca, aynı dili
konuşan bütün topluluklara Türk adı
verilmiş; Arap, Fars ve Bizanslılarca da
böyle anılmıştır. Nitekim Moğollar da,
kavmi arasında en güçlü ve kalabalık
bir topluluk iken, iktidarı ele geçirmesi
sebebiyle bütün bir ırka adını vermiştir.
Franklar, Almanlar, Ruslar, İtalikler,
Angllar için de böyle söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir