Tarihteki Esrar: Tapınak Şövalyeleri

Ahmet Selim Ekinci

Tarih boyu ortaya çıkmış cemiyetler, tarikatlar arasındaki belki de en esrarlı olanı, Tapınak Şövalyeleri’dir. Bugün bile Tapınakçılara ait eserler, yeraltı sığınakları, materyaller bulunmaktadır. Bir yandan İskoçya’daki Oak Adası; öte yandan Filistin toprakları, Tapınakçı sırları ile doludur. Peki, kimlerdi Tapınak Şövalyeleri? Maksatları neydi? Ne oldular?

 

Komisyon

Fransızların, Templiers; İngilizlerin, Templars ismini verdikleri bu şövalyeler, Kudüs’e ziyarete gelen Hristiyan hacıların emniyetini temin etmek üzere, başlarında Hugues de Payns ve Godfrey Saint-Omer isimli iki Fransız şövalyesinin bulunduğu 9 şövalye tarafından kuruldu. Askerî ve dinî bir tarikattır. Tarikat, 1118 senesinde Kudüs’te teşekkül etti. Kuruluş prensiplerini, Clairvaux rahibi Saint-Bernard’dan aldılar.

Şövalyeler, mukaddes topraklara gelen hacılardan, hizmetlerinin karşılığında para alırlardı. Ayrıca yola çıkmadan evvel herhangi bir soyguna karşı mallarını ve paralarını şövalyelere teslim eder; mukabilinde bir makbuz alırlardı. Bu makbuzu Filistin’deki şövalye mümessiline vererek, mal ve paralarını geri alırlardı. Bunun için de tarikata komisyon öderlerdi. Çoğu zaman hacılar yolda öldürülür; paraları tarikata kalırdı. Hatta bazen hacıları bu sebeple bizzat şövalyelerin öldürdüğü dedikodusu bile yayılmıştı.

Tarikat, bu usulle zenginleştikçe zenginleşti. Şövalyelerin sayısı arttı. Bir zaman sonra Şövalyeler, Haçlı seferlerine iştirak etti. Filistin toprakları Hristiyanların eline geçti. Tapınakçılar da güçlerini iyice arttırdı. Bu da servetlerine servet katmalarına yol açtı. Bu sayede kaleler, kiliseler, yollar, köprüler, gizli geçitler ve sığınaklar inşa ettiler. Bu işlerin başında, Magister Carpentarius isimli meşhur bir mimar vardı. Tarikatın yapı işçilerini yetiştirir ve idare ederdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir