Tasavvuf ve Terbiye

S. Ahmet Arvasî

İslâm’da “sofî” kelimesinin menşei etrafında mühim tartışmalar cereyan
etmiştir. Bizi, bu tartışmalar pek fazla ilgilendirmemektedir. Bu
kelime, ister şanlı Peygamber’in ilk meydana getirdiği terbiye, halkası
olan “Ashab-ı Suffa”dan, ister yine yüce Peygamber’in sünnetine uyarak
“yün elbise” (sof) giyinenlerin sıfatı olmaktan, ister arınmış, temizlenmiş
kimseler mânâsına gelen “saf”tan gelmiş olsun ne fark eder?
Bizim için mühim olan; yüce ve mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de
“mukarrebîn” ve “Allah’ın velî kulları” olarak öğülen bu ulvî kadronun
(mutasavvıfların), Allah ve Resûlü’nün çizgisinde yürüyerek ve
zerre taviz vermeden “sırat-ı mustakim” üzere yücelmenin ve yüceltmenin
yollarını göstermiş olmalarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir