Tek ve Gerçek Varlık: Yüce Allah

S. Ahmet Arvasî

Bir gün, Şanlı Peygamgamberimiz, meşhur Arap şairi Lebid’in bir mısrasından
bahisle şöyle buyurmuşlardı: “Lebid ne doğru söylemiş: Allah’tan
başka herşey bâtılmış.”
Başka bir gün de şöyle buyurmuşlardı: “Allah var iken hiçbir şey yok
idi.” Gerçekten de “yokluk” bile sadece O’nun varlık iradesi ile yok. Nitekim
yüce ve mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de [mealen] şöyle buyurulur:
“Allah’ın zatından başka her şey helak olucudur. Hüküm
O’nundur ve siz ancak O’na döndürülüp götürüleceksiniz.” (El –
Kassas/88)
Allah, yerin ve göklerin varlığını ve birliğini ısrarla haber verdiği, mutlak
ve yüce varlıktır. Allah, bize, bizden daha yakın olduğu halde, idrak ve
tasavvurumuz O’na sonsuzca uzaktır. Allah’ı, fiilleri, sıfatları ve isimleri
ile -sır üstü sır alemi olarak- “Alem-i Zati” diye ananlar vardır. Bu da
mümkündür. Ancak burada sözü edilen alem kavramının ifade ettiği sır
karşısında, insan tasavvuru susar, lugatlar manasını kaybeder ve sadece
ruhlar ürperir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir