TİRYAKİ HASAN PAŞA -2- (1599-1611)

Ali Sarıkaya – Halil Gökkaya

Bitmek Bilmeyen Mücadeleler

Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ayak basması üzerine Balkan devletleri ile birlikte Avrupalı devletler de bu durumdan rahatsız oldular. Avrupalı devletlerin en büyüğü ve güçlüsü Habsburg hanedanı (Avusturya) bu rahatsızlığını haçlı seferlerine destek vererek gösterdi. Fakat her ne kadar Habsburg hanedanı ve Avrupa, Osmanlı Devleti’ne direnmişse de Balkanlar ve Avrupa’nın bir kısmının Osmanlı egemenliğine girmesine mani olamadı.

Netice olarak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Macar İmparatorluğu’nun Mohaç Meydan Muharebesi’yle yıkılmasından sonra, son Macar kralı II. Ludwig’in (Layoş II.) kayınbiraderi ve eniştesi olan Avusturya Çasarı I. Ferdinand (1503-1564), II. Ludwig ile olan akrabalığı sebebiyle Macar topraklarında miras hakkı olduğu iddiasıyla bu ülkeyi, Osmanlı Devleti tarafından desteklenen Johan Zapolya’ya karşı müdafaa etmeye karar verdi. Bu durum üzerine Ferdinand 1532 senesinde Macar asilzadelerine bir mektup yazarak Macaristan’ı Türklere bırakmanın bir hıyanet olacağını belirtti. Bu mesele Macaristan’ın idaresi konusunda Osmanlılar ve Habsburglar arasında önemli bir problem haline gelerek uzun yıllar sürecek mücadelelere neden olacaktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir