TİRYAKİ HASAN PAŞA

Ali Sarıkaya – Halil Gökkaya

Osmanlı Devleti, Sultan I. Selim döneminde Anadolu’da toprak bütünlüğünü ve siyasi birliği
sağlamayı başarmıştır. Memluklular üzerine gerçekleştirilen Mercidabık ve Ridaniye seferleriyle
buna ek olarak Safevilere karşı da Çaldıran seferleriyle İslam coğrafyasında, tarihte ilk
defa gerçekleşecek bu denli başarılı bir siyasi birlik gerçekleşecekti.
Osmanlı Devleti özelikle Mısır fethi ile Halifelik ünvanını elde ederek siyasi olarak elde
ettiği liderliği yanında dini liderliği de ele geçirmiştir.
Hem Doğuda hem Batıda gerçekleştirilen başarılı seferler sayesinde Osmanlı Devleti
dış tehditlerden nerdeyse tamamen sıyrılmıştı. Osmanlı Sultanları, Anadolu’da birliği sağladıktan
sonra, siyasi ve dini anlayışlarının ve belki de, tarihi konjonktürün kendilerine yüklediği
sorumluluğun gereği olarak, devlet sınırlarını sürekli Batıya doğru genişletmeyi hedeflemişlerdir.
Birçok Batı ülkesinin Osmanlı hükümranlığı altına girmek zorunda kalmasıyla,
bu hedefte de oldukça net bir başarı elde etmişlerdir. Özellikle Avrupa’nın siyasi kargaşası
da Osmanlının gelecekteki Batı seferleri için müthiş bir fırsattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir