Toygun Paşa (1553-56 / 1558-59)

Ali Sarıkaya- Halil Gökkaya

Üngürüs veya Engürüs olarak
anılan Macaristan, Osmanlı
Devleti’nin Rumeli’ne geçtikten
sonraki en önemli ve tehlikeli rakiplerinden
biri olmuştur. Bundan
dolayı Macaristan toprakları zaman
zaman Osmanlı akınlarına maruz
kalmıştır.
Bu akınlar Mohaç savaşına kadar
çeşitli beyler tarafından devam
ettirilir.
Macaristan fethi öncesi, ilk olarak
İbrahim Paşa gönderilmiştir.
Akabinde Padişah (Sultan Süleyman
Han) yüz bin kişiden oluşan bir
ordu ile yola çıkar. Üç ay içerisinde
Belgrad’a (Nandorfehérvar) ulaşılır.
Bu esnada Vezir-i Azam olan İbrahim
Paşa, Petro Varadin’i alır.
Ordu da hedefine doğru ilerlerken,
Tuna nehri boyunca bulunan
kaleleri tek tek zapt eder.

divanyolud 31 toygun pasa 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir