Türk Dünyası’nda Tuğralar ve Osmanlı Padişah Tuğraları

Tuğra nedİr?
Divanü-lügât-it-türk’de Tuğranın
aslı Oğuzca “Tuğrağ” olup bunun
hükümdarın basılmış nişanı
olduğu ifade edilmiştir. Anadolu
lehçesinde kelimenin sonundaki
(ğ) okunamadığından “tuğra” ifadesi
yaygınlaşmıştır. Türkçe olan
tuğranın Farsçası nişan (alamet,
iz, işaret) ve Arapçası tevkî (etki,
iz bırakma, buyurma)’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir