Türk Kağanlıklarından Kalma, “Göktürk Kitabeleri” Adıyla Bilinen Eski Türk Yazıtları

Günümüzdeki Moğolistan devletininsınırları
içinde kalan bölgede bulunan kitabeler
(eski Türk yazıtları) Türk Kağanlığı
devri, yani daha yaygın kullanımıyla “Göktürkler/
Köktürkler” dönemi eserleridir.
Bilindiği üzere Türk Kağanlığı, tarihte
“Türk” adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
Aşağıdaki yazıda Göktürk ya da Köktürk
tabirinin az kullanılacak olmasının sebebi
ise; tarihin seyri içinde, kendisini öteki Türk
halklarından “Kök Türkler” olarak ayıran bir
Türk halkının (olmadığını söylemesek bile)
varlığının şüpheli oluşudur. 1Nitekim Boğaziçi
Üniversitesinde Türk Dilleri ve Lehçeleri
dersini veren Mehmet Ölmez, kitabında bu
konuyu ele alırken şu cümleleri kullanır:
“İyi bir Çince eğitimi olan Bilge Tunyukuk,
kendi halkından bahsederken beş defa
Türk Sir Halkı demektedir……Ayrıca bu yazıtta
hiçbir zaman kök Türk de geçmez. Yazıtların
yazıcısı YollugTegin de yalnızca Türk Bodun
ve Türk OguzBodun ifadelerini kullanır.”

kultigin_monument_of_orkhon_inscriptions-jpeg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir