Türk Milliyetçiliğinin Dayandığı Temeller -2

15 Aralık 2018

Ahmet Şahin

Târih boyunca, içeriden ve dışarıdan Türk Milleti’ne sinsice, kahpece ve alçakça saldırılar hep olmuştur. Allah’ın (azze ve celle) izin vermesi ile ve Türk milliyetçiliği sayesinde bu plânlar, tuzaklar bozulmuş; Türklüğe düşmanlıklarıyla tescilli yedi düvelli haydutlar birliği Haçlılar her defasında gerisin geriye püskürtülmüştür.

Son günlerde bazı çevrelerin Türklük, milliyetçilik ve Türk milliyetçiliği hakkında kasıtlı olarak televizyon ekranlarında menfi konuşmalar yaptıklarına, gazete ve dergilerinde ileri geri atıp tuttuklarına ve köşelerinde kendilerince yazıp çizdiklerine şahit oluyoruz. Bu yazılan ve çizilenlerin târihî hakîkatler, ilim, irfân ve insâf ile bağdaşır hiçbir yanının olmadığını üzülerek görüyoruz. Bunlar coğrafyaların nasıl vatanlaştığından habersiz zavallı vatansızlardır. Bunlar; kördürler, görmezler; sağırdırlar, duymazlar; rûhsuzdurlar, hissetmezler. Bunlar, her devirde Türk Milleti’nin içerisine sızmış ve birer kene gibi milletin bünyesine yapışıp kanını emmişlerdir. Bunlar; bukalemun gibi her renge, kılığa giren ve dâima asalak olarak yaşayan korkaklardır. Bunlar, gerektiğinde efendilerinden aldıkları emir ve tâlimatlar mucibince gizli açık, Türk Milleti’nin düşmanları ile iş tutmaktan asla utanıp sıkılmazlar. Bu bakımdan bunlar, katıksız tescilli vatan hâinleridirler.

Bütün âlem bir defa daha bilmelidir ki; Türk milliyetçiliği; Talas’dan Dandanakan’a, Malazgirt’den Kösedağ’a, Niğbolu’dan Kosova’ya, Varna’dan, İstanbul’a, Mohaç’dan Çaldıran’a, Mercidabık’dan Ridâniye’ye, Preveze’den Kıbrıs’a, Çanakkale’den Kutü’l Amâre’ye ve son olarak Büyük Taarruz’dan Sakarya’ya… kadar Türk Milleti’nin kanıyla canıyla yaptığı ölüm kalım mücâdeleleri ile meydan muharebelerindeki sayısız vuruşmanın adıdır. Türk milliyetçiliği, vatan müdafaasının en keskin kılıcı, bekâ dâvâsının da “kızıl-elma”ya uzanan ebediyet (sonsuzluk) ufkudur.

...
Yazının tümü basılı dergimizde! ABONE olmak için lütfen TIKLAYIN

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir