Türk Vatandaşı Olmak

Hasan Külünk

Aynı coğrafyada aynı dili konuşarak aynı inanç sistemi içinde birlikte yaşayan, beraber sevinip beraber ağlayan, mevcut yer altı ve yer üstü zenginliklerini birlikte işleyen ve bölüşen, dışarıdan gelecek saldırı ve tehditler karşısında omuz omuza birlikte direnen, kendi kimliğine ve değerlerine sımsıkı bağlı kalıp sahiplenen insanlara “vatandaş” demekteyiz. Kısaca aynı toprakta birlikte ortak yaşayan insanlar demektir vatandaşlık.

Her insanın yaşadığı coğrafyaya bağlı olarak bir mensubiyeti ve vatandaşlığı vardır.

Her insanın mensubu olduğu vatandaşlık temelinde teşekkül eden bir kimliği yani dili, dini, hayat tarzı, aidiyeti, hakları ve sorumlulukları vardır.

Günümüz Türk cemiyetinin önemli sıkıntılarından birinin de vatandaşlık şuurunun teşekkülündeki aksaklıklar ve eksiklikler olduğu kanaatindeyim.

Aileden başlayıp okul ve içtimai hayatın her safhasında devam eden eğitim faaliyetlerindeki, gerek eksiklikler gerek yanlışlıklar gerekse de dış merkezli organize emperyal müdahaleler sonucu, ülkemizde vatandaşlık bilinci ve bunun kalitesi çok sıkıntılı bir seviyeye oturmuş olup, diğer bir çok büyük problemimizin de tetikleyicisi olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir