Türkçe Ezan Ne Zaman?

Yücel Koç

Sene 1928…

İlahiyat Fakültesi profesörlerinden bir grup, inkılap kapsamında İslamiyet’i Islah (!) Proje ve Beyannamesi yayınlıyor.

Beyannamede, tartışması bugün de süren istekler var…

Şöyle diyorlar;

“Din de içtimai bir müessesedir. Diğer içtimai müesseseler gibi hayatın zaruretlerine katlanmak, tekamülün seyrini kovalamak mecburiyetindedir (Yani reforme edilmelidir).”

Açıkça ‘Din bize uymalı’ diye başladıkları istekleri şu maddelerle devam ediyor;

– Mabedlerde sıralar, elbiselikler tesis edilmeli ve temiz ayakkabılarla mabetlere girilmesi tercih edilmelidir.

– İbadet lisanı Türkçe olmalıdır. Ayetlerin, duaların, hutbelerin Türkçe şekilleri kabul ve istismal edilmelidir.

– Teganniye müsait müezzinler, imamlar yetiştirmek lazımdır.

– Ayrıca mabetlere musiki aletlerinin kabulü dahi lazım gelir. Mabedlerde ilahi mahiyetinde asri ve musikiye (entrümantal) kat’i ihtiyaç vardır.

– Ezcümle ayinlerin sıhhileşmesi, Türkçeleşmesi, bediileşmesi, felsefileşmesi hususundaki tekliflerin cihet-i tatbikiyesini ve ameliyesini (uygulanmasını) tafsil edeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir