Türkistan’da Rus Zulmü

Ruslar, bugün Orta Asya denilen,
Türkistan’ı hem coğrafî, hem
siyasî yönden param parça etti.
Misli görülmemiş bir şekilde çaresiz
insanlar facialar ile karşı karşıya
bırakıldı. On binlerce insanın ırzına
geçildi, onbinlercesi öldürüldü,
köyler, şehirler yakıldı, yıkıldı, harabeye
çevrildi. Halkın mal ve mülkü,
işgalciler tarafından yağmalandı,
talan edildi.
Bu felaket ve facialar fazla yazılmadı,
anlatılmadı. Bu garip ve mağdur
insanların hissiyatını dile getirmek
için bu makalemizde, 1898’de
Andican’da Rus zulmüne karşı
hürriyet mücadelesi veren “Dükçi
İşân” ismi ile bilinen “Muhammed
Ali Halfa” ve biçare halka karşı yapılan
katliamlardan bahsedeceğiz.

divanyolu 32. sayi0062

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir