Türkistan’dan Anadolu’ya KUTLU YÜRÜYÜŞ – I

“Ey Türk, titre ve kendine dön”
Bilge Kağan
Türkler tarihin bilinen en eski milletlerinden biridir.
Ortaya çıkışlarıyla ilgili kesin tarihi bilgilere maalesef sahip değiliz.
İnsanlığın ikinci babası olarak kabul edilen Hazreti Nuh (aleyhisselam) zamanında meydana gelen Nuh Tufanı sonrasında, sadece onunla birlikte gemide olanların kurtulduğu mukaddes din kitaplarında kayıtlıdır. Anadolu’da bulunan Cudi Dağı üzerine konduğu rivayet edilen Hazreti Nuh’un Gemisinden sağ salim karaya çıkanlar insanlığın yeni ataları oldular. Bu yüzden Nuh’a ikinci Âdem de denir, aleyhimesselam.
Hazreti Nuh’un üç oğlundan her biri farklı yönlere dağılarak insanoğlunun yeryüzünde dağılıp nesillerini devam ettirmesini sağlamışlardır. Nuh aleyhisselamın Ham, Sam ve Yafes adındaki çocuklarından Yafes’in Türk adındaki oğlunun Türklerin atası olduğu yaygın olan rivayetlerdendir.
Bu rivayetler Tevrat gibi dini kitaplarda yer aldığı gibi, Türklerin bilinen en eski destanlarından Manas’ta da geçmektedir.
İslami kaynaklar; Türklerin atası Oğuz Kağan’ın Yafes’in torunlarından biri olduğunu belirtirler. Oğuz Kağan’ın İran kaynaklarındaki ismi ise Efrasiyab’dır.

divanyolu 32. sayi0036 divanyolu 32. sayi0037 divanyolu 32. sayi0038 divanyolu 32. sayi0039 divanyolu 32. sayi0040

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir