Ümmet adına haysiyet mücadelesi veren Filistinliler, ve; Kudüs

Rahim Er

 FİLİSTİN

Filistin; bugün Filistin devletiyle İsrail ve Ürdün’ün yer aldığı, bizim dünkü Şam Vilayetimize ait bir bölgenin adıdır… Dünyanın muhtelif şehirlerinde yaşayan Yahudiler, on dokuzuncu asırda siyonist idealler çerçevesinde Filistin’de bir devlet kurmak için teşkilatlandıktan sonra Sultan Abdülhamid Han’ı ikna imkânlarını araştırdılar. Huzura kabullerinde Filistin’de Yahudi devleti kurmalarına izin verilmesi hâlinde Devlet-i âli Osman’ın bütün dış borçlarını ödemeye hazır olduklarını beyan ettiler. Tarihimizde bir karış vatan parçasını herhangi bir sebeple feda etmek gibi bir teamül yoktu. Şimdi de olamazdı. Sultan, teklifi reddetti ve saf teb’anın paraya tamah ederek herhangi bir satış yapmalarını önlemek için de bu toprakları kendi adına satın alarak tapuya tescil ettirdi.

SONUN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Yahudi talebinin reddedilmesi hem Sultan Abdülhamid iktidarının ve hem de Osmanlı devletinin sonunu getiren başlangıç noktası oldu. Eğer; Hünkâr, siyonistlerin vaki tekliflerini kabul ederek Filistin’de devletleşmelerine müsaade etseydi başına devrin “Gezi Olayı” 31 Mart 1909 Vak’ası getirilmeyecek, Osmanlı Devleti, içerde Yahudi güdümlü yabancılaşmış İttihatçılar ve dışarıda da İngiliz stratejileriyle tarihten çekilmeye zorlanmayacaktı. Bugünden bakıldığında “keşke müsaade etseydi!” diyenler çıkabilir. Bu mümkün değildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir