Vehhabilik Nedir?

Vehhabiliği kuran kişi, Necdli Muhammed bin Abdülvehhab’dır. İngiliz casuslarından Hempher’in tuzağına düşerek, İngilizlerin (İslamiyet’i imha) etmek çalışmalarına alet oldu.
Abdülvehhab oğlu, eline geçirdiği, ibni Teymiye’nin Ehl-i sünnete uymayan kitaplarını okumuş, (Şeyh-i Necdî) diye meşhur olmuştu. Onun düşünceleri, İngiliz paraları ve İngiliz silahları karşılığında, köylüler ve Deriyye ahalisiyle reisleri Muhammed bin Süud tarafından desteklendi.
Sapık din adamı ibni Teymiye’nin fikirleri ve İngiliz casusu Hempher’in yalanlarının karışımına Vehhabilik denir.
(Bu hatırat, ta en başından itibaren, sanki bir roman şeklinde “İngiliz Casusunun İtirafları” ismiyle onlarca defa basılmıştır.)
Halbuki bu gafilin babası iyi bir müslümandı. Medine’deki âlimler ve Abdülvehhab, oğlunun sözlerinden yeni bir yol tutacağını anlamış ve herkese, bununla konuşmamasını nasihat etmişlerdi. Fakat, Abdülvehhaboğlu, 1738 senesinde Vehhabiliği ilan etti. Bu fitne maalesef İngilizlerin siyasi ve askeri yardımları ile, Arabistan’a yayıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir