YÂ RESÛLALLÂH!..

Ahmet Şahin

“Esselâtü Vesselâmü  aleyke yâ Resûlallâh“Esselâtü Vesselâmü  aleyke yâ ResûlallâhEsselâtü Vesselâmü aleyke yâ Habîballâh“Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Seyyidel-evvelînen velâhirîn”

Salat-ü selâm âlemlerin Efendisi’nin (Sallallahü Aleyhi Vesellem) O’nun Âli’nin ve Ashâbı’nın (Rıdvanullahi Taâla Aleyhim Ecmain) üzerine olsun!..
Ya Resûlallâh (Sâllallahü Aleyhi Vesellem)!.. Seni söyler diller, seninle abâd olur gönüller yâ Resûlallâh!.. Sen, Allah’u Taâlâ’nın (Azze ve Celle) “Habîbim” dediği “Nebîler Sultânı”sın yâ Resûlallâh!..
Sen, iyilikler menbağı, güzellikler kaynağı, Ümmeti’nin gözünün nûru, gönüllerin sürûru bizim şanlı ve şerefli Peygamberimiz’sin yâ Resûlallâh!..
Sen, “Âlemlere rahmet olarak ve güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilen” en son “Peygamberlik zirvesi”sin yâ Resûlallâh!..
Sen, Siyer-i Nebî ve Mevlid-i Şerîf kitaplarında, Na’t-ı Şerîfler’de sana meftûn şâir ve yazarların dillerinde en güzel kelâmlar ile ifâde edilensin yâ Resûlallâh!.. En güzel sıfatlar, iltifâtlar hep sanadır yâ Resûlallâh!..
Sen, “Şefî-ül müznibîn”, “Şefî-ül-ümem”, “Seyyid-ül-mürselîn”sin yâ Resûlallâh!..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir