Yahudilik ve Siyonizm

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

 

Yahudilik, İsrail oğullarından Hazret-i Musa’ya iman edenlerin dinidir. Hazret-i Yakub’un bir ismi de İsrail’dir. İsrail, “Abdullah, Allah’ın kulu” demektir. Hazret-i Yakub’un 12 oğlundan çoğalan insanlara (Benî İsrail) [İsrailoğulları] denir.

Benî İsrail’e Peygamber olarak gönderilen Hazret-i Musa, Tevrat’ı getirdi. Yahudiler, zamanla bozularak Tevrat’ı değiştirdiler, (Talmud) denilen kitabı yazdılar. Yahudi olmayan milletleri putperest saydılar. Yahudiler yanlış olarak Yahudiliği bir ırk dini gibi görüyor, Benî İsrail’den başkası Yahudi [Musevi] olamaz derler.

Hazret-i İsa gelince, artık Yahudilikle amel etmek caiz olmadı. İslamiyet gelince de, İsevilikle amel etmek caiz olmadı.

Hazret-i Musa’ya ve Hazret-i İsa’ya, kendi zamanlarında iman edenler, mümin olarak Cennete gideceklerdir.

Bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar ise, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için sonsuz olarak Cehennemde kalacaklardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir