Yakın Tarihimizin Uzmanlarından Mustafa Armağan Osma nlı Topra ğındaki Büyük Oyun İşgal edilen Filistin’e kurulan İsrail

Yahudi mücadelesinin temel sebepleri nelerdir?
Bu mücadelenin Yahudiler için dini
nedenlerden mi, yoksa Siyonizm etkisiyle
oluşan siyasi ve politik nedenlerden mi
kaynaklandığını söylemek mümkün?
– Günümüzdeki mesele tamamen Avrupa emperyalizminin
bir operasyonunun sonucudur.
Yani Avrupa Yahudi sorununu kendi içinde çözemediği
için, kendi içinde Yahudileri sürekli
dışladığı için, yok ettiği için ve sonuçta bunlardan
kurtulmak gibi bir noktaya ideolojik olarak
gelince bu meseleyi İslam dünyasının üzerine
fatura etti. Ve 2000 yıldır var olmadıkları bir
coğrafyada hak sahibiymiş gibi gösterip Filistin’e
tekrar göndermek istedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir