Yaratıklar Yaradanın Mesajıdır

Seyyit Ahmet Arvasi

Âlem, bir «Kitab-ı Ekber»(en büyük kitabı)dir. Yer ve gökler, bu kitabın
sahifeleri, maddî, hayatî ve ruhî tezahürleri ile bütün varlık ve olaylar
ise, bu kitaba yazılmış «mesajları» yahut Kur’an-ı Kerim’in ifadesi
ile «âyetleri» ifade ederler. Bu büyük kitabın muhatabı da «düşünen
insan»dır. Düşünen insanın rehberi de akla yol gösteren ve onu vahyin
aydınlığında yürüten «Kitabullah»tır.
Madde, hayat, ruh, varlık tezahürleri olup varlıklarını Mutlak Varlık’ta
bulurlar, ancak O’nunla varlıkta durabilirler. O, diledikçe vardırlar.
Muhalfarz, Mutlak Varlık olmasa idi, herşey mutlak yoklukta kalacaktı,
yani varlıkları muhal olacaktı. Görülüyor ki, yokluk bile ancak
O’nunla «yok»tur. Allah, mutlak varlığı ile, yokluğu yokluğa mahkûm
eden varlıktır. Kur’ân-ı Kerîm’in açık hükmüne göre, «herşey O’ndan
geldi, yine O’na dönecektir.»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir