Zaman ve Mekân Algımız

Türkiye’de herhangi bir ilköğretim
okulunun herhangi bir sınıfına
girdiğiniz zaman orada görecek olduğunuz
objelerden birisi de tarih
şerididir. Sınıf düzeninin ve ilköğretim
seviyesindeki eğitim hayatımızın
demirbaşlarından olan bu obje o
kadar önemlidir ki sınıfı denetlemeye
gelen bir müfettiş, şayet o şeridi
yerinde göremezse sınıf öğretmenini
ikaz eder ve tez zamanda duvara
bir şerit asmasını ondan ister.
Sınıfın duvarını bir uçtan diğer
uca kaplayan bu obje, dünya tarihini
beşeriyetin ilk devirlerinden
itibaren çağlara bölmekte olup tamamen
Avrupa’nın yaşadığı serüven
ve tarihi tecrübeye göre zamanı
devirlere ayırmaktadır. Bu şeritte
yazının bulunmasıyla başlayan devirler
ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve
yakınçağ olarak isimlendirilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir